Slider Image
Dimenzování stokové sítě

Dimenzování stokové sítě

Pro vlastní postup dimenzování jednotné stokové soustavy je nutno...

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Základní termíny a definice, rozdělení sítí technického vybavení...

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 428/2001 Sb.

Vyhláška č. 428/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 499/2006 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb.

Vyhláška o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 590/2002 Sb.

Vyhláška č. 590/2002 Sb.

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla

Portfolio Image

Základy hydrauliky rozvodných sítí

Základy hydrauliky rozvodných sítí

Základy hydrauliky stok

Základy hydrauliky stok

Tvary a rozměry stok - Přednostně se doporučuje používat tvary stok...

Zákon č. 254/2001 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb.

Vodní zákon

Portfolio Image

Zákon č. 274/2001 Sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Portfolio Image

Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace

Portfolio Image

Základní výpočty MVN

Základní výpočty MVN

Kontakty

doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Garant předmětu
Katedra environmentálního inženýrství - 546
Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
E-mail: vojtech.vaclavik@vsb.cz
Telefon: +420 597 323 377
Místnost: A817
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
Vyučující
Katedra environmentálního inženýrství - 546
Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
E-mail: tomas.dvorsky@vsb.cz
Telefon: +420 597 323 593
Místnost: JA222