Kontakty

Kontakty

doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Garant předmětu
Katedra environmentálního inženýrství - 546
Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
E-mail: vojtech.vaclavik@vsb.cz
Telefon: +420 597 323 377
Místnost: A817
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
Vyučující
Katedra environmentálního inženýrství - 546
Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
E-mail: tomas.dvorsky@vsb.cz
Telefon: +420 597 323 593
Místnost: JA222
Top