O předmětu

O předmětu

Vytvořené multimediální učební texty jsou zaměřeny na získání základních vědomostí, poznatků a podkladů ke zpracování projektové dokumentace vodohospodářských staveb s akcentem na zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace, vodovodu a malé vodní nádrže.

Učební texty jsou určeny nejen studentům VŠB-TU Ostrava ale i studentům ostatních vysokých škol a univerzit, včetně Univerzity 3. věku a široké veřejnosti.

Our Office
Top