Optimalizováno pro IE, 1024 x 768

Informace o projektu

 

Název projektu: Multimediální učební texty zaměřené na problematiku zpracování kalů

 

Autoři: Ing. Barbora Lyčková, Ph.D., prof. Ing. Peter Fečko, CSc., doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová

 

Projekt FRVŠ č.639/2008

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava