Optimalizováno pro IE, 1024 x 768

Doprava odpadních kalů

 

 

Potrubní doprava

 

Pro potrubní dopravu kalů včetně manipulací s nimi při zpracování a skladování se používají různé typy kalových čerpadel. Na rozdíl od kapalinových čerpadel jsou kalová čerpadla konstrukčně přizpůsobena zvýšené viskozitě a polotekuté až pastovité konzistenci kalů.

 

Některé kaly obsahují tvrdé ostré částice, které mohou způsobovat nadměrnou abrazi vnitřních součástí čerpadel, což ovlivňuje volbu konstrukčních materiálů. Tuhé složky některých kalů jsou značně lepivé, takže při provozu čerpadel v nich snadno vznikají nánosy. Dochází pak ke snížení výkonu čerpadel, případně ke zvýšení měrné energie, potřebné k přepravě kalu.

 

Největším tuzemským dodavatelem čerpadel včetně kalových čerpadel je Sigma, Ústřední prodej čerpadel spol. s r.o. Olomouc. Tato firma dodává několik typů kalových odstředivých samonasávacích čerpadel resp. agregátů pro průtoky od 2,95 do 25,8 l/s a dopravní výšky od 5,9 do 13,9 m. Z ponorných odstředivých čerpadel, dodávaných touto firmou, lze pro dopravu kalů užít několik typů s průtoky od 2,5 do 44,0 l/s a s dopravními výškami od 6,5 do 15,0 m.

 

Pro některé typy kalů s nízkým obsahem tuhé fáze lze použít čerpadel určených pro dopravu vody. Pro přepravu kyselých, zásaditých a jinak chemicky aktivních kapalin dodává firma speciální úpravy čerpadel, stejně tak pro dopravu kapalin s abrazivními složkami. Kromě čerpadel je dodáváno i příslušenství.

 

Ponorné kalové čerpadlo 150-AFHU:

Použití:

Ponorné kalové čerpadlo 150-AFHU se uplatňuje v kanalizačních soustavách, čistírnách odpadních vod, v průmyslových zařízeních, ve stokových sítích, v různých jímacích objektech k promíchávání a čerpání odpadních vod, fekálií, surových kalů, obsahujících neabrazivní pevné drobné a kusovité látky. Je nevhodné pro čerpání vláknitých látek.

 

Základní údaje:

Maximální teplota čerpané kapaliny: 40 °C

Maximální teplota okolí: 40 °C

Rozsah pH čerpané kapaliny: 6,5 – 7,5 pH

Maximální hustota čerpané kapaliny:  1100 kg/m3

Maximální ponor čerpacího soustrojí při hustotě 1000 kg/m3: 10m

 

Konstrukce:

Čerpací soustrojí 150-AFHU je konstruováno i s elektromotorem na společném krátkém hřídeli jako jeden uzavřený celek. Čerpadlo vespod je odstředivé, jednostupňové, spirální. Oběžné kolo je vrtulové, třílopatkové, s možností stabilního nastavení lopatek. Ucpávka je speciální mechanická dvojitá, se stálým olejovým uzávěrem a odděluje spolehlivým těsnícím účinkem prostor motoru od hydraulické části, maže a chladí těsnící kroužky ucpávky. Elektromotor je trojfázový, asynchronní s hlídači teploty, chránící jej před poškozením a nemá ochranu proti výbušnosti.

 

Materiálové provedení:

Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů:

 • spirála – šedá litina
 • oběžné kolo – litá chromniklová ocel
 • hřídel – korozivzdorná ocel
 • těleso statoru – hliníko-křemíková slitina
 • stojan se sacím kolenem (u varianty „SJ“) – šedá litina
 • spojovací šrouby – korozivdorná ocel

 

 

 Obrázek: Informativní řez čerpadlem

 

 

 

 

Obrázek: Technické údaje čerpadla

 

 

 

Z četných zahraničních dodavatelů čerpadel uvádíme firmu Warman, která má zastoupení v ČR ( Warman International CZ ,Brno). Předmětem dodávek této firmy jsou mimo jiné kalová čerpadla včetně antiabrazivních a antikorozních verzí (pro rozsah pH 0 až 14) a veškeré příslušenství (kalové ventily aj.).

 

 

Přeprava odpadních kalů silničními vozidly 

 

Pro přepravu odpadních kalů na větší vzdálenosti slouží speciálně upravená silniční vozidla (fekální vozy, cisternové vozy, speciálně upravené nákladní vozy, návěsy a přívěsy pro nákladní vozy a traktory, kontejnery a nosiče kontejnerů, sklápěče).

 

Speciální vysokotlaký vůz M-U-T (HOCHTIEF VSB a.s.):

Vysokotlaký vůz M-U-T je speciální mechanizační prostředek. Má kombinovanou speciální nástavbu pro hydrodynamické čištění a odstraňování ucpaných míst v potrubích, zejména v odpadních kanálech a pro odsávání a dopravu nehořlavých kapalin a kalů. Montáž na podvozku LIAZ.

 

Vhodné:

 • pro správce městských kanalizačních sítí
 • průmyslové areály a provozovny
 • firmy provádějící podzemní inženýrské sítě

 

Technický popis speciálního vysokotlakého vozu M-U-T:

Cylindrická nádrž sestává ze dvou nádrží: nádrž na vodu (obsah 4 m3) a kalová nádrž (obsah 6 m3). Vodní nádrž je zevnitř natřena asfaltovým lakem, kalová speciálním lakem. Nádrž je vybavena optickou a akustickou signalizací proti přetížení a běhu naprázdno (bez vody). Nádrž je uložena na pomocném rámu ve dvou kloubech, úhel sklopení cca
40°. V předním čele kalové nádrže je instalovaná omývací tryska.

 

Hydraulické zařízení (osazeno hydraulickým čerpadlem):

 • zařízení na odsávání kalu – hydraulický výklopník, armatury a potrubí
 • zařízení na čištění kanalizace – hydromotor, regulační šoupě, regulátor množství oleje, potrubí a rozvody pro pohon a ovládání navijáku
 • teleskopický sací výložník – zvedání a spouštění

 

Vysokotlaké čerpadlo:

 • 1 ks Woma, typ 1503, P 50, 275 l/min., 200 bar, 110 kW
 • 1 ks Woma, typ 1502, P 28, 80 l/min., 650 bar, 100 kW

 

Armatury:

 • zařízení pro nasávání kalu (plovákový ventil – zajištění proti přeplnění nádrže, ochranný ventil proti přehlcení, vakuomanometr, zpětný ventil, přetlakový ventil, čtyřcestný ventil pro sání a výtlak, tlumič hluku, odlučovač oleje)
 • zařízení pro čištění kanalizace (připojení na hydrant na obou stranách se sítem na nečistoty, nátok samospádem a vodní filtr v sacím vedení, tlakový přepadový a spínací ventil, řízení regulace pomocí ventilu, manometry)

 

Teleskopický sací výložník:

Namontován otočně na plášti nádrže, rozsah otočení 300°. Vysouvání, zasouvání, zvedání a klesání výložníku je ovládáno hydraulicky z řídícího ventilu. Pro vertikální zdvih i pro horizontální pohyb je zabudovaná brzda.

 

Funkce výrobku v zimním období:

Nástavba je zajištěna pro práci v zimě do -4´°C. Je vybavena naftovým topením o výkonu 25000 kcal. Nafta pro topení je odebírána z nádrže vozidla. Pomocné čerpadlo zajišťuje proudění ohřáté vody všemi armaturami přes čerpadla Woma a vysokotlaké hadice na navijácích, které však musí být napojeny na vodní nádrž tak, aby byla zajištěna cirkulace. Horkovodní topení může být využíváno za jízdy vozidla nebo při jeho odstavení na dobu cca 1 hodiny. Vozidlo s nástavbou musí být umístěno v garáži, kde je teplota nad bodem mrazu.

 

 

Obrázek: Speciální vysokotlaký vůz M-U-T (HOCHTIEF VSB a.s.)

 

 

 

Přeprava odpadních kalů a související legislativa

 

Přeprava nebezpečných odpadů a tedy i nebezpečných odpadních kalů musí být prováděna v souladu s příslušnými předpisy. Musí být respektován zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a prováděcí předpisy k tomuto zákonu, dále zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě (ve znění pozdějších předpisů), Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – č. 64/1987 Sb. - ADR (ve znění pozdějších předpisů).