Základové rošty

Jsou tvořeny základovými pásy většinou kolmo navzájem uspořádanými a slouží pro značné zatížení panelové a skeletové výstavby.

Roštové základy se používají na:

  • nestejnorodém podloží,
  • v zeminách o velké stlačitelnosti, v poddolovaném území,
  • seismických oblastech.
Obr. 47 Schéma příkladů základového roštu
Obr. 48 Zjednodušené řešení pro návrh základových roštů