Publikace

Publikace

Environmentálne kmene mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger a ich fenotypová a molekulová charakteristika