Sbírka mikroorganismů

Katedry environmentálního inženýrství

Doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.

Sbírka mikroorganismů na Katedře environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava byla založena v roce 2010 a postupně doplňována doc. Hanou Vojtkovou z mikroorganismů izolovaných z atypických prostředí starých environmentálních zátěží, především z prostředí po důlní a průmyslové činnosti. Sbírka je stále rozšiřována o nové izoláty.

Hlavním posláním sbírky je shromažďovat zajímavé mikroorganismy výhradně k výukovým a vědecko-výzkumným účelům. Kromě využití v rámci praktických cvičení v mikrobiologických a biotechnologických předmětech jsou uchovávané kmeny mikroorganismů využívány také k samostatné experimentální práci studentů i ostatních akademických pracovníků. V současné době sbírka obsahuje přes 150 deponovaných izolátů bakterií, mikroskopických hub, kvasinkových mikroorganismů, sinic a řas, které jsou uchovávány v aktivním nebo lyofilizovaném stavu.

K jednotlivým izolátům mikroorganismů z antropogenně kontaminovaného prostředí jsou poskytovány odborné informace obsahující kromě jejich aktuálního taxonomického zařazení také doplňující obrazový materiál zachycující morfologické charakteristiky růstu na vybraných kultivačních médiích, protokoly jejich biochemického profilu ze systému BIOLOG, přístupy na záznamy jejich sekvencí uložených do mezinárodní databáze GenBank, podrobné informace o místě původu těchto izolátů a další důležité informace. Seznam všech zpracovaných mikroorganizmů najdete ZDE.

Atlas mikroorganismů Katedry environmentálního inženýrství VŠB – TUO byl vytvořen s podporou Institucionálního rozvojového projektu RPP 70/2021/RPP-TO – 1 Multimediální podpora výuky mikrobiologických a biotechnologických předmětů.

Kontakty

doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
správce sbírky mikroorganismů
Katedra environmentálního inženýrství - 546
Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba
E-mail: hana.vojtkova@vsb.cz
Telefon: +420 597 323 541
+420 596 995 485
Místnost: A815
Adresa profilu: https://profily.vsb.cz/voj195